Uitgaven aan elektra fors hoger

Uitgaven aan elektra fors hoger

In 2000 was een huishouden in Nederland gemiddeld 867 euro kwijt aan energie.Hiervan ging 57 procent op aan gas en 43 procent aan elektra. De uitgaven aanelektra namen fors toe. Het energieverbruik was goed voor 3,5 procent van detotale bestedingen van huishoudens.

Aan elektra in drie jaar een kwart meer kwijt

Ten opzichte van 1997 zijn de uitgaven aan elektra in 2000 gestegen van 290naar 372 euro per jaar. Dit is een toename van 28 procent. De belangrijksteoorzaken zijn een forse verhoging van de stroomprijs en een hoger verbruik.

Bestedingen aan elektra en gas, 1997 en 2000

Hogere stroomprijs

De gemiddelde prijs van stroom is gestegen van bijna 10 eurocent per kWh in1997 naar ruim 12 eurocent per kWh in 2000. Deze sterke stijging komt onder meerdoor de verhoging van de energiebelasting.

Stroomverbruik

In 2000 verbruikten huishoudens ruim 5 procent meer stroom dan in 1997. Hetstroomverbruik steeg van 2924 kWh per huishouden in 1997 tot 3083 kWh in 2000.

Gasverbruik loopt terug

Huishoudens verbruikten in 2000 gemiddeld minder gas dan in 1997. Hetgasverbruik daalde met ruim 7 procent van 1901 m3 per huishouden in1997 tot 1764 m3 in 2000. De daling is deels te verklaren doordat2000 een warmer jaar was dan 1997. Daarnaast is het aantal huizen metisolatievoorzieningen verder toegenomen.

Huurders en eigenaren

Huiseigenaren verbruiken meer elektra en gas dan huurders. Dat komt doordathuishoudens met een eigen woning doorgaans een groter huis hebben en met meerpersonen zijn. Bovendien zijn er vaker apparaten aanwezig die veel stroomverbruiken, zoals een vaatwasser, wasdroger of diepvriezer. In 2000 was hetstroomverbruik van huishoudens met een eigen woning bijna 70 procent hoger dandat van huurders. Het gasverbruik was ruim 40 procent hoger.

Verbruik van elektra en gas, 1997 en 2000

Toename stroomgebruik alleen bij huiseigenaren

Het stroomverbruik bij huiseigenaren nam in de periode 1997-2000 toe, terwijlhet bij huurders vrijwel gelijk bleef. Dit hangt samen met de sterkere toenamevan het bezit van wasdrogers en vaatwasmachines bij eigenaren. Daarnaast gaansteeds meer eigenwoningbezitters over op elektrisch koken. Dat heeft ookbijgedragen aan een sterkere daling van het gasverbruik onder huiseigenaren.

Hub Erkens

Bron: Budgetonderzoek