Internet op ruim 80 procent van de bedrijven

Eind 2002 verwacht meer dan 80 procent van de Nederlandse bedrijven toegang te hebben tot het internet. Vooral onder bedrijven met minder dan 50 werknemers zal het aantal bedrijven met een internetaansluiting de komende jaren nog verder toenemen. De grotere bedrijven verwachten eind 2002 praktisch allemaal te zijn aangesloten op internet.

E-mailen ingeburgerd

E-mailen is naast websurfen nog altijd een van de meest gebruikte toepassingen van elektronische netwerken. Ongeveer tweederde van de bedrijven maakt er in 2000 wel eens gebruik van. Vóór eind 2002 verwacht driekwart van de bedrijven te e-mailen en/of te surfen. Daarnaast denken bedrijven elektronische netwerken vooral meer te gaan gebruiken om personeel te werven en om te communiceren met de overheid, bijvoorbeeld door elektronisch belastingaangifte te doen.

Algemeen gebruik elektronische netwerken door bedrijven

Inkoop

Ruim een derde van alle bedrijven koopt in 2000 via elektronische netwerken producten in. Grote bedrijven doen dit overigens veel vaker dan kleine bedrijven. Elektronisch betalen van producten en elektronisch ontvangen van (digitale) producten, zoals software, komen veel minder vaak voor. Ook het tegen betaling opvragen van informatie is minder gangbaar. Zowel kleine als grotere bedrijven vermoeden eind 2002 echter wel meer gebruik te maken van deze mogelijkheden.

Gebruik elektronische netwerken door bedrijven als klant/koper

Eigen website

Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven denkt eind 2002 te beschikken over een eigen website met informatie over de producten van hun bedrijf. Dit zijn ook de toepassingen waar de grootste groei wordt voorzien. Een derde van de bedrijven verwacht via elektronische netwerken orders te ontvangen. Bedrijven verwachten in de toekomst ook andere toepassingen, zoals een on-line klantenservice en het elektronisch ontvangen van betalingen, vaker te gaan gebruiken.

Gebruik elektronische netwerken door bedrijven als aanbieder/verkoper

Masja van Bommel

Bron: CBS, ‘De digitale economie 2002’.

Bron: StatLine