Handelsoverschot blijft stijgen

In de eerste vier maanden van dit jaar bedraagt het saldo van de internationale handel in goederen 17 miljard gulden (7,7 miljard euro). Dat is bijna 8 miljard gulden (3,6 miljard euro) hoger dan in dezelfde periode van 2000. Het handelsoverschot groeit, ook al blijft de waardestijging van de export van goederen dit jaar (t/m april) achter bij de groeicijfers van vorig jaar. De uitvoer groeit in de eerste vier maanden van 2001 met 16%, de invoer met 11%.

Handelsbalans (cumulatief per jaar)

0774g1.gif (5582 bytes)

Het grote handelsoverschot komt vooral door de handel in goederen met de landen om ons heen. De handel met alle landen van de EU, met uitzondering van Ierland, levert Nederland namelijk een positief saldo op. Vooral de uitvoer van aardgas, machines en elektronica zorgt voor het sterk gestegen handelsoverschot.

Absolute koploper is Duitsland, onze grootste handelspartner. Ruim een kwart (in waarde) van de totale Nederlandse uitvoer wordt afgezet op de Duitse markt. De handel met Duitsland leverde in de eerste vier maanden van 2001 een overschot op van bijna 18 miljard gulden (8 miljard euro), bijna eenderde meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Zorgt de handel in goederen met de EU-landen voor een groot handelsoverschot, de handel met niet-EU landen wordt gekenmerkt door een negatief saldo. Verreweg het grootste tekort levert de handel met de Verenigde Staten op. Meer dan 10% van de totale invoer (in waarde) betreft import van goederen uit de VS.

Het handelstekort met China stijgt het snelste. In de afgelopen jaren is de waarde van de invoer uit China sterk toegenomen, terwijl de uitvoer van het Nederlandse bedrijfsleven naar China beperkt bleef.

Grootste handelsoverschotten en -tekorten, januari-april

0774g2.gif (5159 bytes)

Ger Moritz