Ziekteverzuim loopt nog steeds op

Het ziekteverzuim (inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof) bij particuliere bedrijven is in 2000 voor het derde achtereenvolgende jaar gestegen. Het ziekteverzuim kwam uit op 6,1%. Dat is ten opzichte van 1999 een stijging van 0,1 procentpunt. Door deze stijging is het verschil ten opzichte van 1993 nog maar 0,6 procentpunt. Toen bedroeg het ziekteverzuim 6,7%.

Na het in werking treden van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim in 1994 namen veel bedrijven maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen. Het verzuim daalde in dat jaar fors tot 5,5%. Vervolgens werd in maart 1996 de Ziektewet gewijzigd waardoor het verzuim verder daalde tot 5,1%.

In 1998 kwam het ziekteverzuim met 5,6% weer terug op het niveau van vóór de wetswijziging in 1996. Het ziekteverzuim steeg in 1999 verder tot 6,0%.

Ziekteverzuim bij particuliere bedrijven

0753g1.gif (5336 bytes)

Bij gezondheids- en welzijnszorg het hoogst

Tussen de bedrijfstakken zijn grote verschillen in ziekteverzuim. In de niet-commerciële dienstverlening is het ziekteverzuim met 8,2% het hoogst. Dit wordt met name veroorzaakt door het verzuim in de gezondheids- en welzijnszorg (ruim 9%). De landbouw is met 4,2% de bedrijfstak met het laagste verzuim.

Ziekteverzuim bij particuliere bedrijven naar bedrijfstak, 2000

0753g2.gif (5038 bytes)

Meer verzuim bij grote bedrijven

Er bestaat een sterke samenhang tussen bedrijfsgrootte en ziekteverzuim. Grote bedrijven kenden in 2000 een verzuim van 8,1%. Dat is een stijging van 0,3 procentpunt ten opzichte van 1999. Het ziekteverzuim bij bedrijven met minder dan 10 werknemers lag vorig jaar op hetzelfde niveau als in 1999, namelijk 3,3%.

John Kartopawiro