Waarom komen immigranten naar Nederland?

Het aantal immigranten is sinds 1995 sterk toegenomen. In 2000 kwamen 130 duizend mensen naar Nederland. In 1998 waren het er 122 duizend immigranten, waaronder 82 duizend niet-Nederlanders.

De belangrijkste categorie├źn niet-Nederlandse immigranten zijn: vluchtelingen, mensen die voor werk naar Nederland komen en gezinsleden die volgen. Een kwart van de niet-Nederlandse immigranten komt uit landen die zijn aangesloten bij de Europese Unie.

Gezinsmigratie

Bijna de helft niet-Nederlandse migranten komt naar Nederland in het kader van gezinsmigratie. In 1998 migreerden 37 duizend mensen met hun partner mee, herenigden zich met hun gezin of vormden een gezin met een partner uit het buitenland. Vooral Turken en Marokkanen trouwen met een partner uit Turkije of Marokko of herenigen zich met hun gezin. Het aantal gezinsherenigers van asielmigranten is in de jaren negentig sterk gestegen. Uit Irak komen inmiddels evenveel gezinsherenigers als uit Turkije of Marokko, bijna 1 600 in 1998.

Migratiemotieven van niet-Nederlanders, 1996-1998

0734g1.gif (5807 bytes)

Om te werken

In 1998 kwamen 15 300 mensen naar Nederland om te werken. Arbeidsmigranten komen de laatste jaren vooral uit West-Europese en andere welvarende landen, zoals de Verenigde Staten. Bijna de helft van de immigranten uit Europese landen komt naar Nederland om te werken. De arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie is tussen 1996 en 1998 met ruim 40% veel sterker gestegen dan uit landen van de Europese Unie.

Migratiemotieven naar geboorteland, 1998

0734g2.gif (5763 bytes)

Asiel

In 1998 kwamen 17 300 asielmigranten naar Nederland. Bijna 9 duizend kwamen uit Irak en Afghanistan. Gezinsleden van asielmigranten volgen meestal een jaar later. Het ging in 1998 om 6 600 volgmigranten, van wie 4 700 gezinsherenigers en 1 900 gezinsvormers. Dit betekent dat 1 op de 3 niet-Nederlandse immigranten als asielmigrant of als volgmigrant van een asielmigrant naar Nederland is gekomen.

Han Nicolaas en Arno Sprangers

Bron: Maandstatistiek van de bevolking, januari 2001