Kerksheid sterk gedaald

Het kerkbezoek is de afgelopen dertig jaar sterk gedaald. De ontkerkelijking is namelijk in bijna dertig jaar toegenomen van 23 tot 41% van de bevolking. Bovendien gaan mensen die zich wèl tot een kerkelijke gezindte rekenen minder vaak naar de kerk.

Het sterkst is dit laatste het geval bij de rooms-katholieken. Bij hen is de kerksheid gehalveerd. In 1977 ging nog zes van de tien rooms-katholieken minstens één keer per maand naar de kerk, nu nog maar drie van de tien. Bij de Nederlands hervormden daalde de kerksheid veel minder, van 42% naar 36%.

De gereformeerden waren en zijn de trouwste kerkgangers: in 1977 ging 86% minstens een maal per maand ter kerke, in 1999 is dat 68%. Bij de andere gezindten is de kerksheid ongeveer even sterk afgenomen als bij de gereformeerden: van 59 naar 50%.

Gezindte en kerksheid, 1999
0688g1.gif (4689 bytes)

Wijnand Advokaat