Schoolverlaters gaan commercie in

De meeste schoolverlaters hebben in 1999 een vaste baan gevonden in de commerciële dienstverlening. Zowel van de mannelijke als van de vrouwelijke schoolverlaters werkt de helft in deze sector. Mannelijke schoolverlaters werken daarnaast vaak in de industrie en bouwnijverheid, terwijl vrouwen vaak kiezen voor de niet-commerciële dienstverlening. Slechts één op de dertig schoolverlaters is gaan werken in de landbouw of visserij.

Werkzame schoolverlaters met vaste baan, 1996 en 1999
0675g1.gif (4948 bytes)

Meesten werken op niveau

Bij de meeste schoolverlaters met een vaste baan sluit het beroepsniveau redelijk goed aan bij hun opleiding. Toch werken in 1999 drie van de tien schoolverlaters met een middelbare opleiding onder hun niveau. Dit komt doordat veel schoolverlaters in aanloopfuncties werken. In 1996 werkten echter nog vier van de tien middelbaar opgeleiden onder hun niveau.

In 1996 werkte 15% van de lager opgeleiden in banen hoger dan hun opleidingsniveau. In 1999 is dit aandeel gestegen tot 22%. Vooral de mannelijke lager opgeleide schoolverlaters werken vaker in een hogere functie dan op basis van hun opleidingsniveau te verwachten is.

Sabine Lucassen

Bron: CBS, Sociaal Economische Dynamiek 2000