Regionale verschillen arbeidsmarkt nog steeds groot

In 1999 was slechts 4,1 procent van de beroepsbevolking werkloos. De vacaturegraad, het aantal vacatures op de 100 banen, is toegenomen tot 2,6. In alle regio’s is de werkloosheid gedaald en de vacaturegraad gestegen. Er bestaan echter nog steeds aanzienlijke regionale verschillen die resulteren in verschillende arbeidsmarktprofielen.

Gespannen arbeidsmarkt

Regio’s met een zeer gespannen arbeidsmarkt zijn de Rijnstreek en Midden Nederland. In Midden Nederland ging in 1999 een zeer lage werkloosheid (2,8) gepaard met de op twee na hoogste vacaturegraad (3,4). In de aangrenzende Rijnstreek wordt de werkloosheid overigens laag gehouden doordat veel Rijnstrekers buiten de eigen regio werken.

Ook de Oost-Brabantse regio’s tonen een gespannen arbeidsmarkt. Die in Noordoost Brabant is het meest gespannen, met het laagste werkloosheidspercentage van Nederland. Zuidoost Brabant heeft de hoogste vacaturegraad (4,2) van Nederland, maar de werkloosheid ligt er dichter bij het landelijk gemiddelde.

Evenwichtige arbeidsmarkt

Uitgesproken evenwichtig is de arbeidsmarkt in de regio’s IJssel-Veluwe en Noord-Holland Noord. De werkloosheid in de kop van Noord-Holland is ondanks het geringe aantal vacatures relatief laag, omdat veel inwoners ten zuiden van de eigen regio werken. Ook in Zeeland lag zowel het aantal werklozen als het aantal vacatures de afgelopen jaren onder het landelijk gemiddelde.

Ongunstige arbeidsmarkt

De drie noordelijke provincies kennen al jarenlang een hogere werkloosheid en een lagere vacaturegraad dan de rest van Nederland. In iets mindere mate komt dit voor in de regio Rijnmond, Limburg en IJssel-Vecht/Twente.

Onevenwichtige arbeidsmarkt

Zuidelijk Noord-Holland wordt gekenmerkt door een situatie van een hoge werkloosheid èn een hoge vacaturegraad. Voor veel bewoners van deze regio blijven de vele nieuwe banen kennelijk onbereikbaar. Een groot deel van de nieuwe banen wordt in beslag genomen door mensen uit omliggende regio’s.

0676g1.gif (9260 bytes)

Internationaal

Dat de werkloosheid in de Nederlandse topregio’s ook internationaal gezien bijzonder laag ligt, blijkt uit een Europese vergelijking over 1999: de provincies Utrecht en Noord-Brabant behoren bij de regionale toptien van laagste werkloosheid.

Hans Langenberg

Bron: CBS, Werken en Leren 2000/2001