Meisjes eerder het huis uit dan jongens

Op 21-jarige leeftijd heeft de helft van de meisjes het ouderlijk huis verlaten. Van de jongens woont de helft op 23-jarige leeftijd nog thuis. Op 30-jarige leeftijd zijn vrijwel alle vrouwen uit huis. Rond 5% van de 30-jarige mannen woont dan nog thuis of is dan weer thuis. Een deel van hen keert namelijk, nadat ze uit huis zijn gegaan, weer terug naar de ouderlijke woning. Wellicht kunnen jonge vrouwen zich zelf beter redden dan jonge mannen.

In de jaren vijftig en zestig trouwden de meeste jongeren van huis uit. Zij gingen slechts op kamers wonen als de school of universiteit te ver weg was. Tegenwoordig gaat ongeveer de helft van de meisjes eerst alleen wonen. Voor de jongens geldt dat ongeveer vier op de tien alleen gaat wonen. Jongens verlaten dus niet alleen later het ouderlijk huis, maar gaan ook minder vaak alleen wonen.

Thuiswonende kinderen, 1999

Thuiswonende kinderen, 1999

Behoefte aan zelfstandigheid

In 1998 vond ongeveer 80% van de jongeren dat ze ‘op tijd’ waren weg gegaan. Van hen noemde rond 70% onder meer als reden voor vertrek het zelfstandig willen zijn. Het hebben van een relatie was minder belangrijk met zo’n 50%. Ook zaken als het vinden van een baan, een huis of het volgen van onderwijs elders vormden een stimulans om weg te gaan.

Minder prettige redenen konden evenwel eveneens een rol spelen: bijna één op de vijf jongeren noemde een slechte sfeer thuis. Ook meer materiële redenen konden meespelen, aangezien rond 20% vertrok omdat het financieel haalbaar was. Zo’n 10% van de jongeren vond dat ze te lang thuis waren blijven ‘hangen’. Dit was vooral vanwege financiële obstakels zoals te hoge huren. Eveneens zo’n 10% van de jongeren zei dat ze eigenlijk te vroeg uit huis waren gegaan. Vaak was een slechte relatie met de ouders de reden.

Waarom het huis uit?

Waarom het huis uit?

Andries de Jong

Bron: CBS, Maandstatistiek van de bevolking