Milieulasten bedrijven stijgen fors

De milieulasten van bedrijven in de nijverheid bedroegen vorig jaar 4,2 miljard gulden. Vanaf 1997 zijn deze lasten jaarlijks met meer dan 6% gestegen. Dat kwam onder andere door de forse investeringen in milieubeschermende maatregelen, die bedrijven in de jaren ervoor hadden gedaan.

Netto milieulasten in de nijverheid
(excl. bouw; bedrijven met 20 of meer werknemers)

Netto milieulasten in de nijverheid

Vooral de rente en afschrijvingen en de lopende kosten van in het verleden gedane milieu-investeringen zijn de laatste jaren hoog opgelopen. Vorig jaar hebben bedrijven aan rente en afschrijvingen 1,5 miljard gulden uitgegeven. Aan lopende kosten, zoals onderhoud, besteedden zij 960 miljoen.

Milieu-investeringen lucht en water

In 1999 is het meest geïnvesteerd in de bestrijding van luchtverontreiniging. Deze investeringen vergden 390 miljoen gulden. Voor een betere waterkwaliteit is 210 miljoen gulden uitgegeven. Investeringen ter bestrijding van verontreiniging door afval bedroegen 150 miljoen gulden. Verder hebben de bedrijven vorig jaar 135 miljoen gulden geïnvesteerd in bodembescherming en bijna 65 miljoen gulden in onder meer het beperken van geluidshinder.

Milieu-investeringen door de nijverheid
(excl. bouw; bedrijven met 20 of meer werknemers)

Milieu-investeringen door de nijverheid

Chemische industrie grootste investeerder

De chemische industrie is in 1999 met ruim 300 miljoen gulden de grootste investeerder in het milieu geweest. Hoge milieu-investeringen zijn ook gedaan door de basismetaalindustrie met 150 miljoen gulden en de voedingsmiddelenindustrie met 120 miljoen gulden.

Jaap van Riessen