Producentenprijzen stijgen verder

De prijzen van grondstoffen en halffabrikaten die de industrie verbruikt, liggen in november van het vorig jaar 12,5% hoger dan in dezelfde maand van 1998. Geïmporteerde grondstoffen zijn 18,2% in prijs gestegen. Vergeleken met oktober zijn de verbruiksprijzen van grondstoffen en halffabrikaten met 1,8% gestegen.

Sinds maart nemen de verbruiksprijzen gemiddeld met circa 1,5% per maand toe. Deze ontwikkeling wordt voor een groot deel beïnvloed door de prijsstijging van ruwe aardolie. De olieprijzen in dollars liggen eind 1999 ruim 140% hoger dan eind 1998.

Omdat ruwe aardolie een belangrijke grondstof is, vertonen de ontwikkelingen van de olieprijzen en de verbruiksprijzen parallellen. De olieprijzen zijn in januari verder gestegen. Op 24 januari kostte een barrel North-Sea Brent 26,2 dollar.

De afzetprijzen van Nederlandse industriële producten liggen in november 6,1% hoger dan in dezelfde periode van het jaar ervoor. In vergelijking met oktober zijn de prijzen met 1,2% gestegen. Vooral in de aardolie-industrie stijgen de prijzen.

Net als bij de toename van de verbruiksprijzen speelt hier de prijsontwikkeling van ruwe aardolie een belangrijke rol. In de meeste andere branches stijgen de afzetprijzen eveneens. De grootste prijsstijgingen doen zich voor in de chemische, de papier- en kartonwaren- en de basismetaalindustrie.

Olieprijzen en prijsontwikkelingen industrie

Olieprijzen en prijsontwikkelingen industrie

Martin Mellens