Producentenvertrouwen wat lager

De index van het producentenvertrouwen komt in juli lager uit dan in de voorafgaande maand. De index staat nu op 1,4. In juni bereikte hij nog een waarde van 2,4. Dat was, na een stijging gedurende vier maanden, het hoogste niveau sinds september vorig jaar.

De huidige daling komt vooral, doordat minder ondernemers een stijging van de bedrijvigheid verwachten. De meeste ondernemers blijven echter van mening dat de bedrijvigheid zal toenemen, ook in de maanden augustus tot en met oktober. Het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product, de beide andere deelindicatoren van het producentenvertrouwen, zijn ongewijzigd gebleven.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie
Over het algemeen verwachten de ondernemers in de industrie een stijging van de bedrijvigheid. Dit wordt afgeleid uit het verschil tussen het percentage ondernemers dat verwacht dat de bedrijvigheid toeneemt en het percentage ondernemers dat verwacht dat de bedrijvigheid afneemt. Dit verschil bedraagt in juli 8%. Verder lijkt een stijging van de verkoopprijzen waarschijnlijk.

André Meurink

Bron: CBS, Industriemonitor