Hoe komen baanvinders aan werk?

In Europa is de Nederlander koploper als het gaat om het gebruik van formele kanalen bij het zoeken naar een baan. Een kwart van de baanvinders heeft een baan gevonden via een uitzend- of arbeidsbureau. Verder was het reageren op een personeelsadvertentie voor bijna 20 procent een succesvolle manier om een baan te vinden. In de periode 1994-1996 vond bijna de helft van alle baanvinders dus werk via zogenoemde formele kanalen.

In andere landen van de Europese Unie nemen formele kanalen een minder belangrijke rol in bij het vinden van werk. Met name in Zuid Europese landen nemen informele kanalen, zoals directe contacten met de werkgever of het inschakelen van familie en vrienden een veel belangrijkere plaats in.

Baanvinders die hun baan via formele kanalen hebben gevonden

Baanvinders die hun baan via formele kanalen hebben gevonden

Jongeren en vrouwen gaan naar uitzendbureau

Vrouwen hebben vaker dan mannen hun baan gevonden via een uitzend- of arbeidsbureau of door het reageren op een personeelsadvertentie. Mannen vinden juist iets vaker werk via de informele weg zoals contact met de werkgever of via familie en vrienden. Ook jongeren maken vaak gebruik van het uitzendbureau om aan werk te komen. Mensen boven de 30 nemen relatief vaak rechtstreeks contact op met werkgevers.

Deze verschillen zijn deels te verklaren doordat jongeren en ook vrouwen vaker (her)starter zijn op de arbeidsmarkt. Zij kunnen daardoor minder makkelijk een beroep doen op informele kanalen dan mensen die vanuit een werkende positie op zoek zijn naar een andere baan.

Wijze waarop baanvinders in Nederland hun baan hebben gevonden 1994-1996

Wijze waarop baanvinders in Nederland hun baan hebben gevonden 1994-1996
Annemarie Boelens