Minder wetenschappelijke bibliotheken

In 1997 waren er in Nederland ruim 1100 wetenschappelijke en speciale bibliotheken. Dat waren er 160 minder dan in 1990. Behoorden in 1990 nog 532 bibliotheken bij een universiteit of hbo-opleiding, in 1997 was hiervan bijna de helft verdwenen. Dit is grotendeels een gevolg van de reorganisate- en fusiegolf die in de jaren negentig in het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs heeft plaatsgevonden.

De speciale bibliotheken daarentegen namen met 10% toe tot 812 in 1997. De grootste aanwas vond plaats in het begin van de jaren negentig. Vanaf 1993 schommelt het aantal speciale bibliotheken rond de 800.

Wetenschappelijke en speciale bibliotheken

Wetenschappelijke en speciale bibliotheken

Collectie groeit

De wetenschappelijke en speciale bibliotheken beheerden in 1997 een collectie van in totaal 51 miljoen banden gedrukt materiaal, inclusief tijdschriften. Achter elkaar gezet zouden deze banden een rij vormen van Amsterdam tot de Pyreneeën.

De Koninklijke Bibliotheek en de centrale universiteitsbibliotheken bezitten de grootste collecties. De HBO-bibliotheken hebben met gemiddeld 20 000 banden de kleinste collecties.

Het gezamenlijk bezit aan banden gedrukt materiaal is tussen 1990 en 1997 gegroeid met 16%. Ondanks de teruggang in het aantal bibliotheken neemt dus de omvang van de collectie nog steeds toe.

Gasper Scholte