Gemeenten minder in de schuld

In 1997 is de schuld van de Nederlandse overheid voor het eerst in jaren gedaald. Deze daling bedroeg 10 miljard gulden. De gemeenten nemen met 7,6 miljard het leeuwendeel van deze vermindering voor hun rekening. Dit spreekt nog meer tot de verbeelding als men weet dat de gemeenten slechts 76 miljard van de overheidsschuld van 502 miljard gulden voor hun rekenening nemen. Een deel van de schuldvermindering van de gemeenten is te verklaren, doordat het Rijk een schuld van 3,3 miljard gulden van de gemeente Amsterdam heeft overgenomen.

Overheidsschuld 1997. (totaal: 502 miljard gulden)

Overheidsschuld 1997. (totaal: 502 miljard gulden)
De vorming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) heeft de belangstelling voor de overheidsfinanciën aangewakkerd. De hoogte van de overheidsschuld is namelijk één van de criteria voor toetreding tot de EMU. Als norm voor toetreding geldt een overheidsschuld van maximaal 60% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Hoewel de schuld van de Nederlandse overheid hier nog duidelijk bovenuit komt, is er sedert 1993 sprake van een voortdurende afname. Het Ministerie van Financiën voorziet een schuld van 66,4% aan het eind van 1999.

Algie Lefeber

Bron: CBS Financiële Maandstatistiek, juni 1999