Sloop sociale huurwoningen sterk toegenomen

In de strijd tegen de groeiende structurele leegstand van woningen is sloop één van de wapens. Woningcorporaties gaan daarom steeds vaker over tot het slopen van huurwoningen. In 1998 zijn 6 400 woningen gesloopt, een jaar eerder waren dat er nog een dikke duizend minder.

Leegstand, langer dan 12 maanden, van woningen van sociale verhuurders

Leegstand, langer dan 12 maanden, van woningen van sociale verhuurders
Vooral in de provincie Groningen is de sloop op gang gekomen: zes op elke duizend sociale-huurwoningen werden afgebroken. Naar het zich laat aanzien zal het aantal te slopen woningen in deze provincie in de toekomst nog meer stijgen, nu een aantal besluiten tot sloop is genomen.

Ook in Amsterdam en Rotterdam is de slopershamer veelvuldig gehanteerd. Meer dan vier van elke duizend sociale-huurwoningen zijn hier gesloopt. Mede door het slopen van woningen is de structurele leegstand bij woningcorporaties in 1998 met 15% afgenomen.

Flevoland laat een minder rooskleurig beeld zien. Hier is een relatief jong woningbestand aanwezig, dat zich niet direct voor veel sloop leent. Alleen het verkopen van woningen biedt enig soelaas. De provincie is dan ook de koploper bij de verkopen: meer dan 3% van het bezit is in 1998 verkocht. Toch is de leegstand in Flevoland met een kwart gestegen.

Jan Ramaker