Milieu-investeringen

In 1997 investeerden bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en energiesector ruim anderhalf miljard gulden om het milieu te beschermen. Dat is een toename van twintig procent ten opzichte van 1996. Hiermee wordt het niveau van het topjaar 1994 geëvenaard.

Schonere processen

De bedrijven gaven ruim 800 miljoen gulden uit voor de bestrijding van luchtverontreiniging. Dit is bijna zestig procent meer dan in 1996. Ook de investeringen die waterverontreiniging tegengaan en het ontstaan van afval voorkomen, waren hoger dan in 1996. Van de 380 miljoen gulden die hieraan werd besteed, was een groot deel bestemd voor nieuwe productie-installaties met schonere processen.

De investeringen voor de bestrijding van bodemverontreiniging, de bescherming van natuur en landschap en het beperken van geluidshinder bedroegen in 1997 ruim 320 miljoen gulden. Dat is bijna een derde minder dan in 1996.

Grootste investeerder

In 1997 is de aardolie-industrie met ruim 700 miljoen gulden veruit de grootste investeerder in het milieu. Andere grote investeerders zijn de chemische industrie met ruim 250 miljoen gulden en de delfstoffenwinning met bijna 200 miljoen gulden. Van alle investeringen in de industrie werd in 1997 bijna zes procent aan het milieu besteed.

Milieu-investeringen

Milieu-investeringen

Jaap van Riessen

Bron: CBS, Milieukosten van bedrijven 1996: CBS, Milieukosten van bedrijven 1996