Gemeentelijke investeringen

In het eerste kwartaal van 1998 investeerden de gemeenten 2,1 miljard gulden. Dit komt neer op 135 gulden per hoofd van de bevolking. In het eerste kwartaal van vorig jaar werd er door de gemeenten 1,9 miljard gulden geïnvesteerd. De toename komt voor rekening van de exploitatie van bouwgrond.

Bouwrijp maken

Tot de gemeentelijke taken behoort het aankopen van onbebouwde gronden. Ook het bouwrijp maken van grond voor het bouwen van woningen en kantoren is een taak van de gemeente. De uitgaven voor bouwgrond maakten in het eerste kwartaal ruim veertig procent uit van de totale investeringen van de gemeenten. Ze gaven in het eerste kwartaal van dit jaar 0,9 miljard gulden uit aan het bouwrijp maken en aankopen van gronden. Dit is bijna 0,2 miljard gulden meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De grond was vooral voor grootschalige bouwprojecten bedoeld.

Investeringen in bouwgrond, eerste kwartInvesteringen in bouwgrond, eerste kwartaal

Investeringen in bouwgrond, eerste kwartInvesteringen in bouwgrond, eerste kwartaal

Welke gemeenten investeerden het meest? Uit de cijfers blijkt dat de gemeenten met tussen de 20 000 en 50 000 inwoners het meest in bouwgrond investeerden: zo’n vijftig procent meer dan een jaar eerder. In de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant waren de gemeenten op dit terrein het meest actief. Overigens waren de uitgaven voor bouwgrondexploitatie per inwoner juist het hoogst bij de grotere gemeenten, met een inwonertal tussen de 100 000 en 150 000.

Uitgaven per inwoner

Uitgaven per inwoner

Aanleg wegen

Verkeer en vervoer is een ander gebied waarin gemeenten van oudsher veel investeren. In het eerste kwartaal van dit jaar gaven gemeenten ruim vijftien procent meer uit aan wegen, zeehavens en parkeervoorzieningen. De investeringen voor deze taken stegen het meest in de drie grootste gemeenten.

Gemeentelijke investeringen voor enkele belangrijke gebieden van overheidszorg

Gemeentelijke investeringen voor enkele belangrijke gebieden van overheidszorg

Minder leningen

In totaal gaven de gemeenten in het eerste kwartaal van dit jaar 2,4 miljard gulden uit. Tegenover deze uitgaven stond bijna 2,3 miljard gulden aan inkomsten. Een bedrag van 0,9 miljard kwam door afschrijving beschikbaar, bijna 0,4 miljard gulden door overdrachten en 1,0 miljard gulden kwam uit de verkoop van onroerende en duurzame roerende goederen.

De gemeenten verstrekken steeds minder leningen: dit kwartaal verstrekten de gemeenten 159 miljoen gulden aan geldleningen. Dat is zeventig procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Vooral aan woningcorporaties worden minder leningen verstrekt.

Lage rente

Verder losten de gemeenten in het eerste kwartaal ruim 2,5 miljard gulden af op hun geldleningen. Dit is ruim dertig procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dankzij het lage renteniveau lossen gemeenten geldleningen vervroegd af.

Ron Overbeek