Frans op de middelbare school

Van de niet-Franstalige leerlingen in het middelbaar onderwijs in de EU leert slechts één op de drie Frans. Daarentegen leren negen van de tien niet-Engelstalige leerlingen Engels.

In Ierland en Nederland leren nog zeven van de tien leerlingen Frans. Deze landen zijn daarmee koplopers in de EU. In Duitsland en de Scandinavische landen ligt het aantal onder het gemiddelde.

In de meeste Europese landen is het vanaf het derde jaar van het lager onderwijs verplicht een vreemde taal te volgen. Meestal wordt dan Engels onderwezen. Op de middelbare school wordt het aantal vreemde talen uitgebreid. Ook hier is het Engels dominant.

Bron: Eurostat

Frans in het middelbaar onderwijs, 1994/95

Frans in het middelbaar onderwijs, 1994/95