Stapeling en (multi)problematiek in het sociale domein 2017-2022

© Hollandse Hoogte / Laurens van Putten
Dashboard met de resultaten van gegevens over de stapeling van het gebruik van regelingen en voorzieningen en enkele vormen van problematiek in het sociaal domein in de jaren 2017 tot en met 2022. Daarbij ligt de nadruk op kwetsbare huishoudens.

Dit dashboard bevat gegevens over (de stapeling) van het gebruik van regelingen en voorzieningen en enkele (signalen van) vormen van problematiek in het sociaal domein door huishoudens. Hierbij worden verschillende doelgroepen en achtergrondkenmerken onderscheiden. Daarnaast is het mogelijk om voor heel Nederland de resultaten te bekijken, maar ook per gemeente of stedelijk vernieuwingsgebied.

De afgelopen jaren heeft het CBS de Stapelingsmonitor in de vorm van een microdatabestand beschikbaar gesteld aan remote Access-gebruikers. Dit is de tweede keer dat daar een dashboard bij ontwikkeld wordt. Het doel is om vanaf 2017 tot en met 2022 per jaar te laten zien hoeveel huishoudens gebruik maken van regelingen en voorzieningen en signalen van problematiek vertonen in het sociaal domein. Het dashboard bevat (waar mogelijk) gegevens tot en met het 2022, voor de jaren 2020, 2021 en 2022 kan het voorkomen dat niet alle gegevens aanwezig zijn. Het huidige dashboard wordt voor de tweede keer op jaarniveau gepubliceerd. Eerder werd er tijdens de coronapandemie een dashboard gepubliceerd op kwartaalniveau.