Zoekresultaten

8 resultaten voor keyword:schuldproblematiek
8 resultaten voor keyword:schuldproblematiek

Weer minder mensen in wettelijke schuldsanering

In 2022 werden 1,9 duizend mensen toegelaten tot de Wet schuldsaneringen natuurlijke personen (Wsnp). Dat is 17 procent minder dan in 2021, en een afname van 86 procent vergeleken met 2012.

Artikelen

Schuldenproblematiek in beeld

Huishoudens met geregistreerde problematische schulden, 2015-2020.

Cijfers

Weer minder mensen in de wettelijke schuldsanering

In 2021 werden bijna 2,3 duizend mensen toegelaten tot de Wet schuldsaneringen natuurlijke personen (Wsnp).

Artikelen

Schuldenproblematiek in beeld

Huishoudens met geregistreerde problematische schulden, 2015-2020.

Cijfers

Opnieuw minder mensen in de wettelijke schuldsanering

In 2020 werden bijna 3 duizend mensen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering.

Artikelen

Datasets bij nieuwsbericht Wet schuldsaneringen natuurlijke personen

Extra datasets bij nieuwsbericht Wet schuldsaneringen natuurlijke personen 16 april 2021

Cijfers

Verkenning geregistreerde problematische schulden

Verkenning om huishoudens met problematische schulden met registerdata te definiëren.

Cijfers

Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen 2015

De monitor Wsnp is een gezamenlijke publicatie van CBS, Bureau Wsnp en de Raad voor Rechtsbijstand.

Publicaties