Energielevering bedrijven naar verbruiksklasse, 2021-2022*

Aantal adressen en energieleveringen bedrijven naar verbruiksklasse, uitgesplitst naar sector en gemeenten, 2021-2022*

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen wanneer ze een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50 000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25 000 m3 aardgasequivalenten hebben. Dat is vastgelegd in de wet Milieubeheer. De gemeenten moeten controleren of deze bedrijven aan deze wet voldoen. De gepubliceerde cijfers geven inzicht in hoeveel bedrijven en instellingen (niet-woningen) er in de verschillende verbruiksklassen vallen voor 2021 en 2022*. In de tabellenset is zowel een uitsplitising naar sector als naar gemeenten opgenomen. Bedrijven die deelnemen aan het Emissions Trading System (ETS) van de Europese Unie vallen buiten de wet Milieubeheer en zijn daarom apart in de tabellen weergegeven.

De publicatie is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).