Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit vso en pro naar regio, 2019-2020

© Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon
De tabellenset over vso- en pro-uitstromers uit de schooljaren 2019/’20 en 2020/’21 per RMC-regio en per arbeidsmarktregio. Voor het cohort 2019/’20 betreft het de arbeidsmarktkenmerken een jaar na uitstroom en voor het cohort 2020/’21 de arbeidsmarktkenmerken direct na uitstroom.

De tabellen tonen het aandeel uitstromers met werk en met een uitkering, de wekelijkse arbeidsduur, het aandeel werknemers en het aandeel met een bijstandsuitkering en met een Wajong-uitkering.

Opdrachtgever: ministerie van OCW.