Teruggekeerde emigranten Caribisch Nederland

Hoeveel inwoners van de Caribische eilanden die tussen 2011 en 2016 vertrokken, zijn teruggekeerd?
In deze tabel is af te lezen hoe groot het percentage is en hoe groot de aantallen zijn van het emigranten - geboren op de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba en vertrokken tussen 2011 en 2016 - die terug zijn gekeerd binnen 1 tot en met 7 jaar. De percentages zijn berekend per eiland, naast de aantallen per eiland, zijn ook de totalen van de eilanden samen af te lezen. De tabel is alleen in het Nederlands af te lezen.