Landbouwindicatoren Overijssel, 2019-2023

Erratum:

In de tabellenset zijn onjuistheden ontdekt. We werken aan een correcte tabel en toelichting, daarom is deze tabel momenteel niet beschikbaar.
De tabellenset bevat gegevens over het aantal landbouwbedrijven uitgesplitst naar bedrijfstypen, bedrijfsopvolging, groot-vee-eenheden, eiwithoudende gewassen, weidegang en verbrede landbouw voor de gemeentes en GGA gebieden in de provincie Overijssel.
Dit project is uitgevoerd voor de provincie Overijssel.