Omzetindicator MKB-bedrijven in Den Haag, 2021-2023

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Omzet van het MKB detailhandel en horeca en dienstverlening in Den Haag, naar 8 straten, 2021-2023.
Op verzoek van de gemeente Den Haag brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) regionale omzetgegevens van het midden- en kleinbedrijf (MKB) voor 8 straten in Den Haag in kaart. Daarbij worden er uitsplitsingen gemaakt naar de sectoren detailhandel en horeca en dienstverlening. Voor dit onderzoek heeft geen extra enquêtering plaatsgevonden, de gegevens waren reeds beschikbaar. De omzetcijfers in dit onderzoek zijn een indicatie van de omzetontwikkeling en ondersteunend voor de gemeente Den Haag bij het maken van beleid. De afbakening van de gebieden en de sectoren is afgestemd tussen de gemeente Den Haag en het CBS.