Landelijke monitor leegstand 2015-2023

© Hollandse Hoogte / ANP
De Landelijke Monitor Leegstand geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van woningen, en voor alle gemeenten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van niet-woningen op 1 januari voor de jaren 2015 tot en met 2023.

Administratieve leegstand wordt bepaald op basis van gegevens uit verschillende registers. Er is sprake van administratieve leegstand van verblijfsobjecten uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) als er op 1 januari geen bewoning is volgens de Basisregistratie Personen (BRP), er geen bedrijvigheid is volgens het Algemeen Bedrijven Register (ABR) en er geen (fiscaal) gebruik is volgens de Registratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Bekostigd door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).