Voorzieningen sociaal domein in Rotterdam, 2020-2021

Deze tabellenset bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens met voorzieningen in het sociaal domein voor elke buurt in de gemeente Rotterdam voor de jaren 2020 en 2021.

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt het CBS elk halfjaar gegevens bij gemeenten over het aantal verstrekte Wmo-maatwerkvoorzieningen. Deze informatie wordt door het CBS aangevuld met gegevens over het gebruik van jeugdzorg en van bijstand en re-integratie. Op deze wijze ontstaat per persoon en huishouden een beeld van het gebruik van voorzieningen in het gehele sociaal domein. Op StatLine worden hierover uitkomsten per gemeente en per wijk gepubliceerd. Op verzoek van de gemeente Rotterdam is deze aanvullende tabellenset samengesteld, waarin het gebruik van voorzieningen sociaal domein in Rotterdam per buurt in kaart is gebracht.

Methodebreuk:
De tabel daterend uit 2021 bevat dezelfde variabelen, alleen is de P-wet kolom anders gedefinieerd. Destijds bevatte de P-wet kolom alle vormen van uitkeringen. In de huidige tabel is in opdracht van de gemeente Rotterdam ervoor gekozen om de TOZO-uitkering uit te sluiten. De TOZO-uitkering was een tijdelijke uitkering in 2020 en 2021 vanwege Covid-19. Hierdoor is het totaal van de P-wet kolom lager dan in de vorige tabel. Ook het algehele totaal is hierdoor lager.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer PR00016, voorzieningen sociaal domein Rotterdam”

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam