Monitor Energiearmoede 2021

© ANP / Patricia Rehe

Erratum:

De tabellenset is op 26-01-2024 vervangen. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

In de tabellen bleek de LEK-indicator en de indicatoren waar de LEK in zit onjuist te zijn. Dit leidde voornamelijk op regionaal niveau tot onjuiste ontwikkelingen tussen 2020 en 2021. Het herstel van deze fout heeft geen gevolgen voor de andere indicatoren.
Indicatoren voor energiearmoede van huishoudens in Nederland, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2021.

Energiearmoede gaat over huishoudens die die te maken hebben met een laag inkomen in combinatie met een te hoge energierekening en/of een woning van lage energetische kwaliteit.
In 2022 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het CBS en TNO gevraagd om een Monitor Energiearmoede te ontwikkelen. Het resultaat hiervan is een structurele Monitor Energiearmoede, die jaarlijks de gerealiseerde cijfers over twee jaar geleden uitbrengt, een jaarlijks geüpdatet microdatabestand ten behoeve van verdiepende analyses door onderzoekers van organisaties met een instellingsmachtiging op de Remote Access omgeving en een doorrekening met schattingen over het voorgaande jaar om zo een actueler beeld van de energiearmoede te geven.

De Monitor Energiearmoede (deze tabellenset) bevat de kernindicatoren over energiearmoede in Nederland in 2021, uitgesplitst naar diverse kenmerken.

Naast deze tabellenset is ook het methodedocument Monitor Energiearmoede.

Bekostigd door ministerie van Economische Zaken en Klimaat.