Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen

Deze tabel bevat het gemiddeld kilometrage per 365/366 dagen van Nederlandse personenauto's, voor de verslagjaren 2018 tot en met 2022.

Het CBS publiceert jaarlijks cijfers over het totale aantal afgelegde kilometers en het gemiddeld jaarkilometrage afgelegd door Nederlandse personenauto's naar brandstof.

Op verzoek van RVO is deze tabel samengesteld waarbij het gemiddelde niet gebaseerd is op het daadwerkelijk aantal gereden kilometer in een jaar maar is omgerekend naar een 365 dagengemiddelde (en 366 voor schrikkeljaren).