Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:ritkilometers
14 resultaten voor keyword:ritkilometers

Kilometers op Nederlands grondgebied, 2004-2021

Tijdreeks kilometers afgelegd op Nederlands grondgebied door Nederlandse en buitenlandse voertuigen 2004-2021.

Cijfers

Auto- en buskilometers naar emissieklasse, 2020

De tabellen bevatten cijfers over het aantal afgelegde kilometers door personenauto’s en lijndienstbussen op Nederlands grondgebied in verslagjaar 2020.

Cijfers

Voertuigkilometers nog niet terug op niveau van voor coronacrisis

Nederlandse motorvoertuigen, uitgezonderd motor- en bromfietsen, reden in 2021 samen bijna 134 miljard kilometer.

Artikelen

Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied

Voertuigkilometers Nederlandse en buitenlandse voertuigen, personenauto's bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen

Cijfers

Gemiddelde jaarkilometrage personenauto’s naar regio, 2019

Aantallen personenauto’s en gemiddelde jaarkilometrage naar regio, 2019

Cijfers

Toename autokilometers in 2021 maar nog niet op oude niveau

Nederlandse personenauto’s legden in 2021 in totaal 103,4 miljard kilometer af in binnen- en buitenland, 2,8 procent meer dan in 2020. Dit is nog altijd lager dan vóór de coronapandemie: in 2019 werd...

Artikelen

Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019

Deze tabellenset toont het gemiddeld jaarkilometrage van bestelauto’s, vrachtauto’s en trekkers voor oplegger in 2019, uitgesplitst naar leeftijds- en gewichtsklasse van het voertuig.

Cijfers

Aantal taxi’s in gebruik en afgelegde kilometers, 2015 t/m 2019

Deze tabel bevat cijfers over het aantal personenauto’s, uitgesplitst naar taxi’s en overige personenauto’s, en de afgelegde kilometers per regio voor de jaren 2015 t/m 2019.

Cijfers

Kilometers personenauto's geregistreerd in Limburg

In opdracht van de Provincie Limburg zijn er een drietal tabellen gemaakt met daarin het aantal personenauto’s.

Cijfers

Totaal afgelegde kilometers op Nederlands grondgebied

Totaal afgelegde kilometers naar type voertuig op Nederlands grondgebied, 1990-2017

Cijfers

Totaal afgelegde kilometers van Motor- en bromfietsen

De cijfers zijn voor de motorfietsen verder uitgesplitst naar cilinderklasse en leeftijd van het voertuig.

Cijfers

Verkeersprestaties motorvoertuigen naar voertuigkenmerken

Totaal afgelegde kilometers van Nederlandse personenauto’s

Cijfers

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014.

Maatwerktabellen over gemaakte verplaatsingen en verreden kilometers in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014. Opdrachtgever: gemeente Utrecht.

Cijfers

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 en 2012-2013

Maatwerktabellen over gemaakte verplaatsingen en verreden kilometers in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 en 2012-2013. Opdrachtgever: gemeente Utrecht.

Cijfers