Vrachtvoertuigen met Euro 6-motor naar wagenparkgrootte

De tabel laat het aantal en aandeel actieve Euro 6-vrachtvoertuigen zien uitgesplitst naar de grootte van het wagenpark van vrachtvoertuigen per bedrijf. Onder vrachtvoertuigen vallen vrachtauto's, trekkers voor oplegger en speciale voertuigen in gebruik bij bedrijven in 2021.
Deze tabel bevat cijfers over vrachtvoertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari 2022 als actief in het kentekenbestand geregistreerd stonden. Alleen vrachtvoertuigen in gebruik door bedrijven zijn meegenomen, dit houdt in dat vrachtvoertuigen van particulieren buiten beschouwing zijn gelaten. Het wagenpark bestaat in dit geval uit het aantal vrachtvoertuigen in gebruik door een bedrijf, opgesplitst in de categorieën: 1 vrachtvoertuig, 2 tot 30 vrachtvoertuigen en 30 vrachtvoertuigen of meer. Per categorie staat het aantal en percentage vrachtvoertuigen met Euro 6-motor vermeld.