Energielevering aan bedrijven per wijk, 2021-2022

Gas- en elektriciteitsleveringen aan bedrijven en overige instellingen per wijk voor 2021 en 2022.

Het gaat hier om de gas- en elektriciteitslevering via het openbaar net, inclusief de levering van het openbaar net aan bedrijvennetten. Zelf geproduceerde elektriciteit die wordt ingezet voor eigen gebruik is dus niet in deze cijfers opgenomen. De cijfers zijn berekend op basis van gegevens uit de aansluitingenregisters van de beheerders van de openbare netten van elektriciteit en aardgas. Van alle netbeheerders in Nederland zijn gegevens verkregen.

De in de tabel weergegeven leveringen van gas zijn in 1000 m3 aardgasequivalenten en de leveringen van elektriciteit in 1000 kWh.

Zie de tabeltoelichting van Statline-tabel nummer 82538 voor meer informatie over de gebruikte definities en methodes.