Financiële kengetallen zorginstellingen 2022

Tabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2022, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.

In deze tabel zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een select aantal financiële kengetallen over het jaar 2022 ingedeeld in tien gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een individuele zorginstelling met de grenswaarden behorende bij deze decielen kan de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark).

De eerste tabel is gebaseerd op zeer voorlopige jaarrekeningendata 2022 van zorginstellingen o.b.v. de digitale enquête DigiMV via het CIBG. De update uit oktober 2023 is gebaseerd op nader voorlopige jaarrekeningendata 2022. Tijdens de analyse wordt de DigiMV-data gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd en/of aangevuld.

Bekostigd door ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).