Differentiatie van langdurig leegstaande woningen 2022

Kenmerken van woningen die op 1 januari 2022 (administratief) leegstonden evenals een jaar eerder, op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor woningen die volgens de leegstandsmonitor 2022 op twee achtereenvolgende peilmomenten (administratief) leegstonden is onderzocht om wat voor type woningen het gaat. Daarnaast is gekeken is naar mogelijke verklarende kenmerken, zoals bouwwerkzaamheden, bedrijvigheid, overlijden van oud-bewoners en demografische krimp in regio’s.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer PR002703. Bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.