Achtergrondkenmerken in- en uitstromers bijstand gemeente Groningen, 2022

Deze tabel bevat achtergrondkenmerken van bijstandsontvanger, instromers en uitstromers in het eerste en tweede half jaar van 2022, weergegeven voor de gemeente Groningen en heel Nederland.
Voor bijstandsontvangers en instromers in de bijstand bevat de tabel de volgende achtergrondkenmerken: opleidingsniveau, leeftijd en huishoudtype. Voor uitstromers uit de bijstand bevat de tabel de volgende achtergrondkenmerken: het al dan niet hebben van een baan als werknemer, sector van de hoofdbaan, bruto maandloon en het al dan niet (opnieuw) ontvangen van een bijstandsuitkering, in de maand na de uitstroomperiode.