SRG-I Cohortonderzoek personen met LKS tweede helft 2021

Tabellen over personen met een startende, beëindigde of lopende loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet of een beëindigde forfaitaire loonkostensubsidie, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 12 maanden voor en na peilmoment.

In dit onderzoek staan personen met een gestarte, lopende of beëindigde loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet (LKSP) of beëindigde forfaitaire loonkostensubsidie (LKSF) in het tweede halfjaar van 2021 centraal. Deze personen zijn door middel van sequentieanalyse tot en met twaalf maanden voor en twaalf maanden na de start, einde of het lopende peilmoment gevolgd. Er is gekeken naar veranderingen in type loonkostensubsidie, loonwaarde, uitkeringspositie en baankenmerken (soort contract, uurloon en gemiddeld gewerkte uren). De tabellenset geeft de onderliggende gegevens.

Bekostigd door het ministerie van SZW.