Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020-2022

Wanbetalers zorgverzekering 2020-2022 naar achtergrondkenmerken.
De tabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar verschillende kenmerken waaronder leeftijd, geslacht, herkomst, huishoudgegevens, inkomen en vermogen. Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal zes maanden. Het betreft de situatie op 31 december van het verslagjaar (peildatum).