Internationale handel naar regio 2008-2022

Deze tabellenset bevat informatie over internationale handel verbijzonderd naar regio.

De gegevens hebben betrekking op de periode 2008-2022.

Samengesteld in opdracht van de provincie Groningen