Werknemers uit de EU-27 en EU-11, 2021

Tabel over personen met een baan als werknemer in Nederland, die afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Unie (EU) exclusief Nederland, uitgesplitst naar werksector, ingeschreven in de BRP en kenmerken van de baan. Het betreft personen met een baan als werknemer in december 2021.
Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).