Uitval bedrijfsmotorvoertuigen totaal, 2021

Uitval bedrijfsmotorvoertuigen totaal uitgesplitst naar voertuigsoort en leeftijd van het voertuig.

Deze maatwerktabel bevat cijfers over de uitval van het totale motorvoertuigenpark voor het verslagjaar 2021. De informatie is gebaseerd op kentekenregistratie van RDW. Op basis van het motorvoertuigenpark op 1 januari wordt gekeken welke voertuigen in het voorgaande kalenderjaar zijn uitgevallen. In dit geval wordt het motorvoertuigenpark per 1-1-2022 gebruikt om de uitval van 2021 te selecteren. De cijfers zijn uitgesplitst naar voertuigsoort en leeftijd van het voertuig.
Deze tabel ‘uitval bedrijfsmotorvoertuigen totaal’ bevat naast de uitval van de actieve voertuigen ook de uitval van voertuigen die in het verslagjaar niet toegestaan waren op de weg. Meer informatie over de verschillende selecties/doelpopulaties is te vinden in de onderzoeksbeschrijving Motorvoertuigen: uitval door sloop, export en buitenregistratiestelling.

De tabel is gemaakt op verzoek om de groep bedrijfsmotorvoeruigen in de tabel ‘motorvoertuigen totaal uitval 2018-2022’ verder uit te splitsen.

De reguliere StatLinetabellen over de uitval van alleen de actieve motorvoertuigen (toegestaan op de weg) zijn beschikbaar via thema Uitval motorvoertuigen.