AZW: werknemers VVT naar tevredenheid salaris, 2022

Werknemers werkzaam in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) naar tevredenheid over het salaris, uitgesplitst naar beroep, 2021/2022.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het CBS gevraagd in beeld te brengen in hoeverre werknemers in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuis (VVT) binnen de sector Zorg en Welzijn tevreden zijn over wat ze betaald krijgen voor het werk dat ze doen. Bron voor dit onderzoek is de Werknemersenquête (WNE). Deze enquête voert het CBS twee keer per jaar uit in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

De tabellenset bevat gegevens over het percentage werknemers dat het (helemaal) eens, niet eens, niet oneens of (helemaal) oneens is met de stelling dat ze voldoende betaald krijgen voor de werkzaamheden die ze verrichten. Hierbij is uitgesplitst naar verpleegkundigen (niveaus 4 en 6), verzorgenden (niveau 3), zorghulpen (niveau 1) en helpenden (niveau 2), overige cliëntgebonden beroepen en niet-cliëntgebonden beroepen.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het AZW onderzoeksprogramma. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.