BATlab notitie: Aanbestedingen en gunningen verdeeld over het bedrijfsleven

werkzaamheden op de snelweg
© Hollandse Hoogte / Sander Koning
Onderzoeksnotitie in samenwerking tussen het CBS, EZK en RVO-TenderNed die inzicht verschaft in aanbestedingen en gunningen door de overheid verdeeld over het bedrijfsleven in de periode 2017 tot en met 2021.

TenderNed beschikt over informatie van aanbestedingen door overheidspartijen. In deze studie wordt deze informatie voor de eerste keer geanalyseerd door deze te koppelen aan microdata van het CBS. De hoofdvraag is: Hoe zijn de inschrijvingen en gunningen uit aanbestedingen door het Rijk die volledig op TenderNed zijn uitgevoerd, verdeeld over de bedrijvenpopulatie in Nederland? Er is een uitsplitsing gemaakt naar naar grootteklasse, bedrijfstak, provincie, bedrijfsleeftijd, instrumentgebruik en productiviteit.

De studie is een eerste verkenning en er zal nog verdiepend onderzoek plaatsvinden. De studie is uitgevoerd in het kader van BAT-lab, waarin het CBS, het ministerie van EZK en RVO samenwerken.