Emissieloze bedrijfsvoertuigen, 1-1-2023

De tabellenset bevat gegevens over het aantal emissieloze bedrijfsvoertuigen op 1-1-2023 en voertuigkilometers van deze voertuigen en emissieloze bedrijfsvoertuigen naar bedrijfstak in 2021

Het aantal en percentage emissieloze Nederlandse bedrijfsvoertuigen naar voertuigsoort op 1-1-2023 wordt getoond. Het gaat hierbij om de actieve bedrijfsvoertuigen die worden gebruikt voor goederenvervoer, namelijk bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor opleggers en speciale voertuigen.

Daarnaast zijn gegevens opgenomen over het aantal en percentage afgelegde voertuigkilometers in 2021 door Nederlandse actieve, emissieloze bedrijfsvoertuigen uitgesplitst naar voertuigsoort. Deze kilometers kunnen in Nederland of in het buitenland zijn gereden.

Tot slot is het aantal en percentage emissieloze bedrijfsvoertuigen in 2021 uitgesplitst naar bedrijfstak op basis van de standaard bedrijfsindeling (Sbi08).