Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2019/’20

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over de arbeidsmarktkenmerken van mbo-uitstromers uit studiejaar 2019/’20.

Van de mbo-uitstromers wordt de arbeidsmarktpositie in oktober 2020 en oktober 2021 weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar domein, subgroep, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding. Voor de werkende uitstromers is weergegeven in welke bedrijfstak zij op peilmoment 2021 werkzaam zijn.

Er zijn vijf tabellen over mbo-uitstromers uit studiejaar 2019/’20 samengesteld:

  1. Arbeidskenmerken naar instelling
  2. Arbeidskenmerken naar arbeidsmarktregio
  3. Arbeidskenmerken naar RMC-regio
  4. Bedrijfstak naar instelling
  5. Bedrijfstak naar arbeidsmarktregio

De arbeidsmarktpositie is in deze tabellen uitgesplitst naar degenen met alleen werk, alleen uitkering, met zowel werk als een uitkering en zonder werk en zonder uitkering. Voor de werkenden is het aantal dat 12 uur of meer per week werkt weergegeven. Van de werknemers is het bruto uurloon, dienstverband (vast/flex) en het aantal dat 12 uur of meer per week werkt getoond.