Bruto huishoudensinkomen naar gemeente 2020

Aantallen huishoudens en bruto inkomen naar gemeente, 2020

Aantal particuliere huishoudens en de mediane waarde van het bruto huishoudensinkomen van de kern van het huishouden per gemeente (gemeentelijke indeling 2023), 2020.

Bekostigd door: VanWonen