Auto’s, kilometers en fiscale bijtelling per PC4

Tabellen over het aantal personenauto's en gemiddeld jaarkilometrage van personenauto's van natuurlijke personen naar leeftijdsklasse van het voertuig voor de verslagjaren 2019 en 2021, en tabellen over het aantal personen van de Nederlandse bevolking op 1 januari met een fiscale bijtelling auto van de zaak, voor de jaren 2016, 2019 en 2021.

Het betreft tabellen op postcode-4 niveau.

De tabellen zijn samengesteld in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.