Verplaatsingen gemeente Nijmegen, 2018/2019-2020/2021

Tabellen over de mobiliteit en het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder van, naar en binnen de gemeente Nijmegen naar de gebruikte vervoerwijzen tussen 2018/2019 en 2020/2021.

Dit onderzoek brengt in beeld welke vervoerwijze inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder gebruiken bij hun reizen van, naar en binnen de gemeente Nijmegen in 2018/2019 en 2020/2021. De onderzoeksresultaten worden uitgesplitst naar drie afstandsklassen: 0 tot 7,5 kilometer, 7,5 tot 15,0 kilometer en 15 kilometer of meer. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate de ontwikkeling van het aantal verplaatsingen en afgelegde afstand naar vervoerwijze en de modal split van de verplaatsingen en de afgelegde afstand significant is gewijzigd tussen 2018/2019 en 2020/2021.

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen.