Bedrijven met melkvee, melkgeiten en melkschapen, 2000-2022

Aantal bedrijven en aantal melkkoeien, melkgeiten en melkschapen naar grootteklasse voor de periode 2000-2022.

De tabellenset bevat gegevens over het aantal bedrijven met melkkoeien, melkgeiten en melkschapen ingedeeld naar grootteklasse op nationaal niveau. Daarnaast bevat de tabellenset cijfers over waterbuffels.

Deze opdracht is uitgevoerd voor ZuivelNL.