Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2022

Een vrouw in beschermende kleding vult een papieren zakje met zaden afkomstig uit een blauwe krat.
© Ministerie van SZW
Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2022.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle burgers van de Europese Unie (EU). De EU verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Unie. Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door Uitvoering Van Beleid (UVB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UVB is verantwoordelijk voor de beoordeling van subsidieaanvragen, het afgeven van beschikkingen, de controle van projecten en de betaling van de subsidiebedragen. UVB is daarnaast verantwoordelijk voor de evaluatie, het advies en het verstrekken van informatie richting de Europese Commissie en de Tweede Kamer.

Het CBS heeft voor UVB een dashboard samengesteld waarin cijfers over de uitvoering van ESF in de periode 2014-2022 zijn opgenomen. Het dashboard is te benaderen via de link hieronder.

Bekostigd door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.